Projekt realizowany przez firmę Kominox współfinansowany z Funduszy Europejskich.

Firma Kominox realizuje projekt pn. Wsparcie rozwoju wzornictwa w firmie Kominox Marcin Czerniak w efekcie przeprowadzenia audytu wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej.
Celem projektu jest wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w firmie, również w zakresie wykorzystania wzornictwa. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie w przedsiębiorstwie audytu wzorniczego, a następnie opracowanie Strategii Wzorniczej.
Efektem przeprowadzonego projektu będzie oczekiwany wzrost rozpoznawalności przedsiębiorstwa w zakresie oferowania innowacyjnych produktów oraz dalszy rozwój firmy.


Wartość projektu: 137 760.00 PLN, w tym wkład Funduszy Europejskich: 95 200.00 PLN


Accessibility