Rekuperator AirPack⁴ Thessla Green

AirPack⁴ to rekuperator marki Thessla Green, który można zainstalować w nieogrzewanym pomieszczeniu, ponieważ działa z wysoką sprawnością nawet w niskich temperaturach otoczenia. Dzięki temu można go instalować w pomieszczeniach nieużytkowych, oszczędzając cenną przestrzeń budynku. Nie straci sprawności i nie wystąpi ryzyko kondensacji wilgoci na powierzchniach jego obudowy. To wszystko jest możliwe dzięki unikalnej koncepcji obudowy FULLSHELL wykonanej ze spienionego polipropylenu o grubości 50 mm, pozbawionej elementów złącznych i innych mostków cieplnych.
Zrównoważony przepływ powietrza
Dzięki nowej generacji systemu CF AirPack⁴ na bieżąco mierzy rzeczywiste przepływy powietrza i ustawia prędkości obrotowe wentylatorów tak, aby strumień powietrza nawiewanego był zawsze równy strumieniowi powietrza wywiewanego niezależnie od zabrudzenia filtrów, kondensacji wilgoci w wymienniku ciepła czy wpływu warunków atmosferycznych.
Redukcja hałasu
Urządzenie to redukuje hałas dzięki koncepcji układu przepływowego oraz konstrukcji obudowy. Koncepcja układu przepływowego, w której wentylator nawiewny został zlokalizowany przed wymiennikiem ciepła pozwala na wykorzystanie kilku tysięcy kanalików wymiennika ciepła do rozpraszania energii akustycznej generowanej przez wirnik wentylatora. Dodatkowa redukcja hałasu została uzyskana dzięki specjalnie ukształtowanej obudowie ze spienionego polipropylenu, która ogranicza turbulencję i absorbuje część energii akustycznej.
Osiem czujników jakości powietrza
Czujniki, panele sterowania oraz system mobilny podłącza się poprzez port umieszczony na obudowie. Po podłączeniu czujników jakości powietrza algorytm AirPacka⁴ sterowania automatycznie dostosowuje wydajność wentylacji do bieżących potrzeb na podstawie pomiaru jakości powietrza. Pomiary są realizowane przy pomocy czujników AirPin Flow i obejmują stężenia dwutlenku węgla, lotnych związków organicznych oraz wilgotności względnej. Ponadto AirPack⁴ ma do wyboru trzy automatyczne programy sterujące wentylacją w funkcji jakości powietrza, zapewniające oszczędności energii oraz optymalną jakość powietrza.
AirPack4 może być sterowany za pomocą panelu dotykowego Air++oraz poprzez system mobilny AirMobile

Ten wpis został opublikowany w kategorii NOWOŚCI. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.